top of page
צבי ציקלר

1933 - 2021

צבי צילקר

ז"ל

נר לזכרו של צבי ציקלר
צילקר - אשדוד שאהב.jpg

צבי צילקר, ראש העיר הוותיק בישראל מאז קום המדינה, הוא האיש המזוהה ביותר עם העיר אשדוד. במהלך שלושים ושלוש שנות כהונתו, פיתח צבי את העיר שכה אהב מיישוב בתולי-חולי לעיר החמישית בגודלה בישראל. צבי היה איש של אנשים שהקדיש את כל חייו לעבודה הציבורית, אותה ראה כערך עליון.  

מוזמנים להעלות כאן זיכרונות אישיים על צבי האדם ועל אישיותו.

bottom of page