top of page

צבי צילקר - ציוני דרך

נולד בגרמניה ב-1933 | עלה לארץ ב-1935 | גדל והתחנך בירושלים.

1951 - גיוס לצה"ל. שחרור מצה"ל בדרגת סא"ל במילואים – כמפקד גדוד נ"מ בחיל האויר.

1958 - סיום תואר ראשון ב"הנדסה אזרחית" בטכניון בחיפה .

1958 - מהנדס במשרד השיכון בירושלים.

1960 - מהנדס המועצה המקומית בית-שמש.

1961 - סיום תואר "דיפלום איגנ'ינר".

1962-1969 - מהנדס העיר אשדוד.

1969-1983 - ראש עיריית אשדוד במשך שלוש קדנציות רצופות.

1973 - סיום תואר שני ב"תכנון ובנין עיר" בטכניון בחיפה .

1978-1983 - משמש כיו"ר מועצת מרכז השלטון המקומי ומ"מ יו"ר ההנהלה.

1984 - מנכ"ל משרד התקשורת .

1985-1986 - מנכ"ל משרד העבודה והרווחה.

1986-1990 - יו"ר מועצת ההנדסה והאדריכלות בישראל (נציג השר).

1987-1989 - מנכ"ל מרכז הקבלנים והבונים בישראל.

1989 - ראש עיריית אשדוד, נבחר לקדנציה רביעית.

1989-1993 - יו"ר החברה למשק וכלכלה.

1933 - יושב ראש ועדת הכספים במרכז השלטון המקומי, במשך 5 שנים.

1994 - ראש עיריית אשדוד, נבחר לקדנציה חמישית .

1955 - דירקטור בשרות הנמלים והרכבות, במשך עשרים שנה עד לפירוקה של השרות.

1998 – יו"ר הדסק הכלכלי במרכז השלטון המקומי.

1998 – ראש עיריית אשדוד, נבחר לקדנציה שישית.

1999 - דירקטור בחברת "עמיגור".

2000 – תואר "דוקטור לשם כבוד" מהטכניון בחיפה.

2003 - ראש עיריית אשדרה, נבחר לקדנציה שביעית.

2004 - משתתף במפגש שיחות לקידום השלום, יחד עם רשאי ערים פלשתינאיות באיטליה.

2004 - משתתף בסמינריון בנושא השלטון המקומי בדרום אפריקה, מטעם ביה"ס לממשל של אונ' תל אביב.

2004 - פרס "קרן שלם" על התרומה לאוכלוסיית הנכים ובעלי המוגבלות.

2005 - משתתף בכנס יוזמות מוניציפליות לקידום השלום, יחד עם ראשי ערים פלשתינאיות, בהולנד.

2006-2007 - משתתף בנכסים לקדום השלום במוסקבה ובטוקיו.

11.11.08 - סיום כהונה כראש עיריית אשדוד.

2009-2018 – חבר מועצת העיר מטעם האופוזיציה באשדוד.

2011-2018 – יועץ למועצה המקומית דגרה ולעיר לוד בנושאי תכנון, פיתוח ותשתיות.

18.11.21 – יום פטירתו, ממחלה קשה.

bottom of page